Virtuálny Deň otvorených dverí

Virtuálny deň otvorených dverí

Vzhľadom k prebiehajúcej globálnej pandémii možno tohto roku nebudeme môcť privítať žiakov základných škôl a ich rodičov na obvyklom Dni otvorených dverí. Pripravujeme pre to pre Vás aspoň virtuálny deň otvorených dverí. Tu je prvá časť, predstavujúca žiakom najmä priestory, kde sa jedného dňa môžu učiť.

Spoločensky zodpovedná škola

Deň boja proti AIDS. Červené stužky 2017

Zdravá škola

 Škola dlhodobo podporuje pohybové aktivity žiakov a vytvára priestor pre rozvoj ich športového talentu. Pozrite si video vytvorené v projekte ALL STAR SCHOOL 2019

Iné

Slávnostná akadémia k storočnici Hodžovho štátneho reálneho gymnázia.

Rozlúčkové video oktávy 2018/2019 s triednou učiteľkou Habánkovou

Čo je možné u nás zažiť

Vianočný koncert 2017

Vianočný koncert 2016

Exkurzia Paríž Londýn 2016/2017 slideshow

Vianočný koncert 2015

7. benefičný ples  Študentskej rady 2011

Škola v médiách

Relácia Televízie Liptov "Pod arkádami" z roku 2012.  Diskusia s riaditeľom školy o storočnici gymnaziálneho vzdelávania v Liptovskom Mikuláši

Additional information