Volejbalisti idú opäť na majstrovstvá

Včera 11. apríla sa uskutočnilo krajské kolo žiakov stredných škôl vo volejbale. Naši chalani sa umiestnili na prvom mieste, a tak opäť postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 11. až 12. mája v Trnave a jej okolí v rámci Olympiády stredoškolákov SR. Naše družstvo v zostave: Michal Bohuš, Zdenek Král, Marek Machovec, Dávid Kučkovský, Adam Buvala, Tomáš Lizúch, Matej Mrázik a Tomáš Kasanický (na fotke zľava doprava) pod vedením p. p. Žuffu zvíťazilo vo všetkých štyroch zápasoch turnaja krajského kola.

Majstrovstiev sa zúčastnia aj tímy zostavené z hráčov, ktorí hrajú juniorskú extraligu, čo pre náš tím predstavuje značne náročného súpera. To však neznamená, že sa nemôže umiestniť. 
Chalanom budeme držať palce!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 20170411_144433
 

Študenti zvíťazili v Stredoškolskom brannom súboji - 7. apríla 2017

Dňa 7. apríla 2017 sa skupina žiakov tretieho ročníka zúčastnila súťaže „Stredoškolský branný súboj“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Súťaž okrem fyzickej zdatnosti súťažiacich preverila aj ich vytrvalosť, topografické znalosti, strelecké schopnosti, vedomosti z oblasti histórie armády SR a schopnosť podať základnú zdravotnú pomoc zranenému či zorientovať sa v zadymenom priestore. Organizátori pripravili súťaž do najmenších detailov, dokonca aj upršané a studené počasie evokovalo zážitok ozajstného vojenského výcviku.
V konkurencii škôl Žilinského kraja sa našim chlapcom darilo. Premožiteľa nenašli na zdravotníckom ani topografickom stanovišti. Výborný výsledok si odniesli aj zo súčtu disciplín, ktoré boli zamerané na ich fyzickú zdatnosť a vytrvalosť. Nedali sa zahanbiť ani pri streľbe z krátkej i dlhej zbrane a ani pri vedomostnom teste.
Chlapci si zo súťaže odniesli celkovo prvé miesto, k čomu im gratulujeme. Popri rôznych spomienkových predmetoch získali aj hlavnú cenu súťaže – možnosť zúčastniť sa začiatkom júla na skutočnom vojenskom výcviku v armádnom zariadení Lešť. Získať hmotnú cenu je síce príjemné, ale získať zážitok je oveľa trvácnejšie.
Ešte raz chceme našim súťažiacim úprimne zablahoželať. Súťaže sa zúčastnili: Ján Revaj z III. B, Patrik Jambrich, Adrián Kňazovický, Michal Bartoš a Peter Hutník z III. A. Poďakovanie patrí aj ich povzbudzujúcim spolužiakom, ktorí spolu s nimi celý deň absolvovali: Adam Husák, Tomáš Slaný a Samuel Babic z III. A.

Nikola Salvová - víťazka súťaže Moja Európa 2017

Katedra politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl súťaž v písaní esejí s názvom Moja Európa.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 50 študentov z rôznych škôl. Naše gymnázium reprezentovali: Nikola Salvová (III.A), Ján Revaj, Tomáš Kasanický a Michal Uličný (všetci III.B). Mimoriadne úspešne si počínala Nikola Salvová, ktorá s celkovým počtom 96 bodov v tejto súťaži zvíťazila. Jej práca je publikovaná aj na webovej stránke Katolíckej univerzity.

 1. miesto: Nikola Salvová, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, počet bodov: 96

 2. miesto: Anna Mária Kubincová, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zborojničná 3 Košice, počet bodov: 95

 3. miesto: Martin Repka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, počet bodov: 94

Víťazka spolu so svojou vyučujúcou získala trojdňový poznávací zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval europoslanec Miroslav Mikolášik.

Text víťaznej eseje bol publikovaný na webovej stránke univerzity.

Súťažiaci si mohli vybrať jeden z troch nasledujúcich výrokov ako východiskovú tému svojho textu:

Téma č. 1

„Súčasná Európa a zároveň každá z európskych krajín si musí v určitom zmysle inštinktívne uvedomovať vzájomnú závislosť, musí žiť a pracovať v novom ovzduší dôvery a mať vôľu maximálne prispieť do spoločenstva tým, čo je cenné, v súlade so svojim vlastným talentom. Len takto sa Európa, Západ, bude môcť ochrániť pred nepriateľskými koalíciami, ktoré ohrozujú jej civilizáciu.“ (Robert Schuman)

 Téma č. 2

„Zdá sa, akoby veľké ideály, ktoré oživovali Európu, stratili atraktívnu silu, v prospech byrokratickej technokracie jej inštitúcií. Dozrel čas zanechať predstavu Európy prestrašnej a zahľadenej do seba a stimulovať a rozvíjať Európu protagonistku, nositeľku vedy, umenia, hudby, ľudských hodnôt a tiež viery. Európu, ktorá kontempluje nebo a sleduje ideály. Európu, ktorá kontempluje nebo a ide za ideálmi. Európu, ktorá hľadí na človeka, bráni ho a stará sa oň. Európu, ktorá kráča po zemi istá a pevná, vzácny vzťažný bod pre celé ľudstvo!“ (pápež František)

 Téma č. 3

„Sťažujeme sa, že Európa spravila malé pokroky, no keď sa pozrieme na dejiny, na veľké zjednocujúce hnutia 19. storočia – Nemecko, Taliansko, Spojené štáty – zistíme, že všetky tieto krajiny sa zjednotili až po veľkých vojnách. No nám sa to podarilo dosiahnuť bez vojen, vojny sme nechali za sebou. Tým sa však vysvetľuje aj to, prečo sa tempo spomalilo: vlastenectvo je vec emócií.“ (Karel Schwarzenberg)

Nike srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 

 

 

Krajské kolo SOČ 2017

Dňa 4. apríla 2017 sa konalo v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste krajské kolo SOČ. Našu školu úspešne reprezentoval Ondrej Jaňák z III.B, ktorý so svojou prácou v kategórii 05 Životné prostredie, geografia, geológia získal 2. miesto a zároveň postup do celoštátneho kola SOČ.

                                                                                       
Gratulujeme!

Šachový turnaj o Cenu riaditeľa ŽSK 2017

Už po deviaty raz sa stretli v Žiline zástupcovia všetkých inštitúcií (škôl a zariadení), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v bleskovom šachu. Záujem o tento turnaj z roka na rok narastá, a preto sa ho mohli zúčastniť maximálne dvaja zástupcovia za inštitúciu. Dokopy súťažilo vyše 80 šachistov, ktorí v 9 kolách predvádzali svoje šachové umenie. Našu školu mimoriadne úspešne opäť reprezentoval Adam Ďurica (tercia). V hodnotení regiónu Liptov obsadil výborné 3. miesto, vďaka čomu mu v absolútnom poradí patrí 9. priečka.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

výsledky (absolútne poradie)

 • DSC01855
 • DSC01856
 • DSC01857
 • DSC01859
 • DSC01862
 • DSC01863
 • DSC01864
 • DSC01866
 • DSC01870

Okresné kolo SOČ 2017

Dňa 21.3.2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku konalo okresné kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Na súťaži našu školu v troch odboroch úspešne reprezentovali títo žiaci:

odbor 01 Problematika voľného času:

1. miesto Ivana Perdeková, III.B - postup na krajské kolo

odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia:

1. miesto Ondrej Jaňák, III.B - postup na krajské kolo

odbor 12 Elektrotechnika a hardware:

2. miesto Filip Geib, septima - postup na krajské kolo

3. miesto Ján Lizúch, septima

Gratulujeme k výbornému umiestneniu!                                                                       

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017

Dňa 20.3.2017 sa v priestoroch tabletovej učebne uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách.

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v dňoch 3. a 4. apríla 2017 na obvodnom kole Hviezdoslavho Kubína v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce prednesy.                                                                                              MZ VO JK - sekcia slovenský jazyk a literatúra

Výsledková listina:

II. kategória - próza:

 1. Veronika Laheye - príma
 2. Adam Droppa - príma   

II. kategória - poézia:

 1. Soňa Žišková - príma
 2. Lucia Polečová, Karin Hrošová - príma
 3. Danka Droppová - príma

III. kategória - próza:

 1. Marek Laheye - tercia, Eva Forgáčová - kvarta
 2. Cyntia Janťáková - tercia
 3. Matej Droppa - sekunda

III. kategória - poézia:

 1. Linda Krnáčová - sekunda
 2. Adriana Lepišová, Sara Grajková - tercia
 3. Matej Stehlík - sekunda, Adam Marko - tercia

IV. kategória - próza:

 1. Adrián Kňazovický - III.A
 2. Matej Droppa - II.B
 3. Kristína Hrnčiarová - I.A

IV. kategória - poézia:

 1. Zuzana Dyrčíková - IV.A, Daniel Rychlý - I.A
 2. Michal Uličný - III.B
 3. Simona Matejková I.A, Katarína Valová I.A, Katarína Húleková - I.B

 

                                                     

Okresné kolo Dejepisnej olympiády - 14. februára 2017

14. februára 2017 sa v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali:

Kategória C:  1.miesto Dominik Palkovič (kvarta) - postupuje na krajské kolo

Kategória E:  1. miesto Matej Droppa (sekunda) - postupuje na krajské kolo

                   3. miesto Matej Stehlík (sekunda)

Kategória F: 4. miesto Sofia Lacová (príma)

                  5. miesto Adam Droppa (príma)

Gratulujeme! PK DEJ

Maturita v knižnici - 16. februára 2017

Dňa 16. februára 2017 sa v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 12. ročník súťažného kvízu Maturita v knižnici. Naše študentky Zuzana Dyrčíková zo IV. A a Anna Brisudová zo IV. B sa umiestnili na 1. mieste. Súťažného kvízu sa zúčastnilo 11 družstiev zo 6 stredných škôl.

Gratulujeme!  PK SJL

 • P2100017

 

Naši lyžiari opäť víťazili - 2. 2. 2017

Dňa 2. februára 2017 sa v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina konali lyžiarske preteky Majstrovstvá žiakov stredných škôl. Našu školu reprezentovali Soňa Lorenčíková (kvinta), Tereza Antolová (I.B), Martina Antošková (septima), Viktória Dočekalová (sexta), Filip Geib (septima) a Tomáš Košík (II.B). Po minuloročnom celkovom víťazstve svoj triumf zopakoval a putovný pohár späť do našej školy priniesol Tomáš Košík. Darilo sa aj ostatným pretekárom, ktorí vo svojich kategóriách taktiež obsadili medailové pozície.

Gratulujeme!!!

viac na stránke www.regionzilina.sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) - 23. 11. 2016

Dňa 23. novembra 2016 sa na našej škole konalo školské kolo OAJ, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov v 4 kategóriách: 1A, 1B, 2A a 2B. Do okresného kola postúpili víťazi jednotlivých kategórií.

Umiestnenie žiakov v školskom kole OAJ:

Kategória 1A:

1. miesto: Oliver Parajka (se)

2. miesto: Barbora Hrnčiarová (se)

3. miesto: Marek Považský (se)

Kategória 1B:

1. miesto: Dominik Palkovič (kt)

2. miesto: Samuel Belluš (te)

3. miesto: Marek Laheye (te)

Kategória 2A:

1. miesto: Veronika Kerekesová (st)

2. miesto: Samuel Smerčiak (kv), Dominik Parajka (II.B)

3. miesto: Paula Bubniaková (st)

Kategória 2B:

1. miesto: Denisa Mikulášová (IV.A)

2. miesto: Martin Štulrajter (III.A)

3. miesto: Michal Bartoš (III.A)

Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na jednom z troch miest boli vyhlásení v školskom rozhlase a v piatok 25.novembra 2016 im boli cez veľkú prestávku v ELC za prítomnosti vyučujúcich ANJ odovzdané pekné tematické diplomy a ceny.


Všetkým úspešným účastníkom OAJ srdečne blahoželáme!

Vianočná latka 2016

Predvianočné obdobie je už po siedmy raz spojené so súťažou v skoku do výšky Vianočná latka, ktorú organizuje Centrum voľného času v Lipt. Mikuláši.  Je určená žiakom ZŠ aj SŠ v Lipt. Mikuláši. V stredu 14.12.2016 sa skokani do výšky stretli v telocvični ZŠ J. Kráľa. Našu školu úspešne prezentovali Romana Králiková, Romana Ošková (obe sexta) a Petra Urbanovská (kvinta)

 • 1
 • 2

Sárova Bystrica - celoštátne kolo - 24. - 25. 11. 2016

V dňoch 24. - 25. novembra 2016 sa konalo celoštátne kolo Sárovej Bystrice - súťaže mladých moderátorov - redaktorov. Zúčastnila sa ho Anna Brisudová zo IV.B, ktorej odborná porota udelila 3. miesto v II. kategórii (od 19 do 25 rokov).

Srdečne blahoželáme!

 • SarovaBystrica
 • SarovaBystrica2

Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ 2016

Dňa 30. novembra 2016 sa v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v aerobiku žiakov SŠ, na ktorom sa zúčastnili aj naše dievčatá z 1.B triedy: Katarína Húleková, Lenka Kubincová, Ema Pinkošová, Michaela Strižencová, Kristína Sukeľová, Simona Závodná a Kristína Žuffová. Súťažilo sa v  aerobiku, zumbe, tae – be a dance aerobiku. Na slovenské kolo do Trenčína, ktoré sa uskutoční vo februári, postúpili Michaela Strižencová a Kristína Sukeľová.

Všetkým dievčatám ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy, postupujúcim gratulujeme a držíme palce!

 • IMG_20161130_084730
 • IMG_20161130_085825 (1)
 • IMG_20161130_090150
 • IMG_20161130_101550
 • IMG_20161130_113219
 • IMG_20161130_122929
 • IMG_20161130_122935

Krajské kolo v šachu ZŠ 2016

V stredu 30.11.2016 Čadca privítala najlepších šachistov Žilinského kraja, aby si zmerali svoje sily a bojovali o postup do celoštátneho finále súťaže. V samostatných turnajoch súťažili chlapci a dievčatá, a to zvlášť v kategóriách ZŠ a SŠ. Naša škola mala zastúpenie v kategórii žiaci ZŠ - Adam Ďurica (tercia) potvrdil svoje kvality a po napínavých súbojoch na popredných šachovniciach obsadil celkové 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

výsledky

 • DSC01835
 • DSC01836
 • DSC01837
 • DSC01838
 • DSC01839
 • DSC01840
 • DSC01841
 • DSC01842
 • DSC01843
 • DSC01844

Náboj Junior - 25. 11. 2016

          Dňa 25. 11. 2016 sa v našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior. Ide o súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V súťaži si zmerali sily aj mladší žiaci našej školy, ktorí obhájili pekné tretie miesto. Výsledkovú listinu zo súťaže a o omnoho viac nájdete tu.

          Táto udalosť nebola len o súťažení. Istým spôsobom to bola aj skúša niektorých našich žiakov, ktorí Náboj na našej škole organizovali. Aj cez rôzne útrapy a problémy sa organizačnému tímu podarilo zvládnuť svoju prácu na jednotku a spokojní boli ako účastníci, tak aj organizátori. 

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

(Za fotky ďakujeme Tomášovi Lizúchovi zo IV. A.)

 • DSC_0797-1
 • DSC_0815-1
 • DSC_0823-1
 • DSC_0841-1
 • DSC_0874-1
 • DSC_0878-1
 • DSC_0880-1
 • DSC_0883-1
 • DSC_0884-1
 • DSC_0889-1
 • DSC_0893-1
 • DSC_0904-1
 • DSC_0918-1
 • DSC_0925-1
 • DSC_0943-1
 • DSC_0944-1
 • DSC_0961-1
 • DSC_0971-1
 • DSC_0973-1
 • DSC_0975-1
 • DSC_0993-1
 • DSC_1004-1
 • DSC_1007-1
 • DSC_1018-1
 • DSC_1034-1
 • DSC_1048-1
 • DSC_1053-1
 • DSC_1065-1
 • DSC_1070-1
 • DSC_1074-1
 • DSC_1078-1

Majstrovstvá okresu v šachu SŠ pre rok 2016/2017

V stredu 23. novembra 2016 sa konali Majstrovstvá okresu v šachu SŠ. Po  rokoch, kedy hráči z našej školy zvyčajne víťazili v kategórii registrovaných hráčov, do bojov zasiahli traja hráči v kategórii neregistrovaných.

Najlepší výsledok dosiahol Milan Žiaran (IV.A) - 2. miesto, Danko Rychlý (I.A) obsadil 9. miesto a Peter Klepáč (I.B) 12. miesto.

Blahoželáme!

výsledková listina

Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov - 18. 10. 2016

Dňa 18. 10. 2016 sa konalo obvodné kolo Sárovej Bystrice v priestoroch Liptovského kultúrneho centra. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy. Dominik Palkovič z kvarty a Anna Brisudová zo IV. B.

Dominik Palkovič obsadil 2. miesto v kategórii 9. ročník (kvarta). Anna Brisudová obsadila 1. miesto v II. kategórii a postúpila na krajské kolo.

Anna Brisudová nás úspešne reprezentovala aj na krajskom kole súťaže, ktoré sa konalo v Radničnom dome v Žiline 25. 10. 2016. Vybojovala si 2. miesto v II. kategórii a zároveň postup na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 24. – 25. 11. 2016 v Banskej Bystrici. Budeme jej držať palce.

Srdečne blahoželáme!

           MZ VO Jazyk a komunikácia – sekcia SJL

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 25. októbra 2016

Po okresných a krajských kolách vyvrcholila súťaž základných a stredných škôl v cezpoľnom behu celoštátnym finále. Pôvodne sa malo konať v Šamoríne, ale plánovaný projekt narazil na termínové nezhody, a preto sa muselo narýchlo hľadať iné riešenie. Najlepších bežcov z celého Slovenska napokon privítal  v utorok 25. 10. 2016 Liptovský Mikuláš. Žilinský kraj v kategórii študentov SŠ reprezentovalo družstvo našej školy v zložení Michal Kubovčík (sexta), Matej Šiarnik (IV.B) a Roland Hric (IV.B). Na štarte tejto kategórie sa stretlo osem trojčlenných družstiev a víťazi krajských kôl (pokiaľ neboli zároveň členmi víťazného družstva), dokopy 30 bežcov. Najlepší individuálny výsledok dosiahol Michal Kubovčík (9. miesto). O sile nášho družstva vypovedajú aj celkové výsledky:

1. miesto Športové gymnázium Banská Bystrica   (6 bodov)

2. miesto Športové gymnázium Trenčín   (25 bodov)

3. miesto Športové gymnázium Nitra   (26 bodov)

4. miesto Gymnázium M. M. Hodžu Lipt. Mikuláš   (27 bodov)

5. miesto Gymnázium sv. Uršule Bratislava    (33 bodov)

6. miesto Technická akadémia Spišská Nová Ves (45 bodov)

7. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča   (46 bodov)

8. miesto Gymnázium P. Coubertina Piešťany   (47 bodov)

S prihliadnutím na počet bodov sa týmto výsledkom chlapci zaradili na úroveň špecializovaných škôl - športových gymnázií, ktoré majú okrem iného aj neporovnateľne lepšie podmienky na prípravu a tréningový proces ako taký. V porovnaní so školami rovnakého typu prakticky nenašli premožiteľa.

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, okresu a Žilinského kraja.

výsledky študenti SŠ

 • DSC01791
 • DSC01792
 • DSC01793
 • DSC01794
 • DSC01795
 • DSC01796
 • DSC01797
 • DSC01798
 • DSC01799
 • DSC01801
 • DSC01802
 • DSC01803
 • DSC01804
 • DSC01805
 • DSC01806
 • DSC01807
 • DSC01808
 • DSC01809
 • DSC01810
 • DSC01811
 • DSC01812
 • DSC01813
 • DSC01814
 • DSC01815
 • DSC01816
 • DSC01817
 • DSC01818
 • DSC01819
 • DSC01820
 • DSC01821
 • DSC01822
 • DSC01823
 • DSC01824
 • DSC01825
 • DSC01826
 • DSC01827
 • DSC01828
 • DSC01829
 • DSC01830
 • DSC01831
 • DSC01832

Krajské kolo v cezpoľnom behu 2016

V daždivom počasí sa stretli v utorok 4.10.2016 najlepší bežci z jednotlivých okresov Žilinského kraja na Krajskom kole súťaže v cezpoľnom behu pre školský rok 2016/2017. Okres Liptovský Mikuláš reprezentovali v kategórii družstiev študenti aj študentky nášho gymnázia.

Po odbehnutí kategórií žiaci a žiačky ZŠ nastúpilo na štart 35 stredoškoláčok. Umiestnenie našich dievčat bolo nasledovné: Lucia Dorniaková (7.miesto) z I.B, Daniela Androvičová (22. miesto) a Soňa Lorenčíková (26 .miesto) obe z kvinty. Družstvo obsadilo celkové 7. miesto.

V kategórii študentov nastúpilo spolu 28 nominovaných bežcov. Osem družstiev a traja jednotlivci súťažili o postup do celoštátneho kola.  V silnej konkurencii sa nestratili naši chlapci, ktorí si po vynikajúcich výkonoch vybojovali nasledovné umiestnenia:

2. miesto Michal Kubovčík (sexta)

7. miesto Matej Šiarnik (IV.B)

9. miesto Roland Hric (IV.B)

Vďaka tomu s celkovým súčtom 9 bodov v kategórii družstvá SŠ chlapci získali titul Majster Žilinského kraja a získali právo účasti na na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia posledný októbrový týždeň v Šamoríne.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine (15 bodov), z ktorého bol aj celkový víťaz Adam Beloš. Tretie miesto obsadili chlapci zo Spojenej školy v Tvrdošíne (16 bodov).

Našim chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i okresu a na celoštátnom finále im prajeme veľa úspechov!

 • DSC01756
 • DSC01757
 • DSC01758
 • DSC01759
 • DSC01760
 • DSC01761
 • DSC01762
 • DSC01763
 • DSC01764
 • DSC01766
 • DSC01773
 • DSC01775
 • DSC01776
 • DSC01778
 • DSC01781

Additional information